Custom Search

Akong Mga Pasundayag

15 May 2009

Mga HAIKU ko


10 May 2009

25 April 2009

AWITA ang AWIT ko
Pangandoy ko’ng awiton kini
Damgo ko’ng imong mabati
Tinguha ko’ng mahalad kanimo
Kining awit nga gimugna ko.

Apan pangandoy lang gyod diay
Kay ang mga nota daw mitalidhay
Pakyas ko’ng awiton og ipabuhagay
Kining gugma nakong giatay.

Palihog lang awita ang awit ko
Pahinungod ko alang kanimo
Pasaylo-a kung dili ko kini mahimo
Hangtod ron padayon pang nakigbugno.

Ginamit ang lugas sa akong mga luha
Gisuwat sa palad nga hapit na madugta
Namugna sa huna-huna nga hapit malata
Nabuo ang awit sa gubat didto sa taliwala.

Kini ang awit sa akong pakigbisog
Awit sa gugma nga walay pagkabusog
Padayong naglagubo sama sa dalugdog
Hinaot nga ikaw niini makadungog.

Palihog lang awita ang awit ko
Awit sa gugma ko diha kanimo
Ug kon ugaling mahimo nang abo
Malooy ka awita kini sa lubnganan ko.

17 April 2009

Kinabuhi SaudiTawag sa kalisod
Mibiya sa nasud
Gilabang ang lawod
Og pila ka bungtod.

Kanhing yutang himsog
Dili na makatunob
Kay ang gitumban ko
Yuta nga deserto.

Ako nahikurat
Mga arabo mangidhat
Di man ako lalaking igat
O mahuyang nga nagkiat-kiat.

Sa paglakaw ko sa dalan
Kalit akong hingkulbaan
Nagbukot og itom nga sinina
Mga mata lang ang gipakita.

Mingaw kong kalibutan
Sa kalit gibombahan
Sa matag-istoryahay
Lupig pa nila nag-away.

Usahay ako maglagot
Kay baho nila motapot
Naligo lang sa pahumot
Nanimahog utot.

Didto sa kadalanan
Nagkadaiyang sakyanan
Bosena ang imong madunggan
Og haguros nga hilabihan.

Gilain babaye og lalaki
Makig-istoraya di pwede
Gawas kung asawa mo kini
Oki ra nga mukombati.

Apan maro sad ning pinoy
Aron lang nga makataroy
Nameke og papel si manoy
Aron kang inday makataghoy.

Gimingaw nako sa bino
Og baboy nga giadobo
Lahi na sa kaniadto
Makalamoy sa gusto.

Apan pinoy may talento
Nagpayuhot og nagtago-tago
Gitilawan og gi-sekreto
Natagbaw og nakontento.

Apan dunay milaglag
Sa motawa mibutyag
Og sila nalit-ag
Nahimo og bihag.

Sa matagtapos sa buwan
Puno ang padalahan
Makalupad nang hinagoan
Kalipay nga hilabihan.

Og pag-abot sa ugma
Lahi na ang eksina
Mga adlaw ginakwenta
Kung kini makaagwanta.

Pila lang ka riyals ang gibilin
Malipay lang ang nahabilin
Pilion pa nga mag-antos
Nungka sila didto mahiubos.

Hayahay ilang paminaw
Kanamo nga minglangyaw
Apan dili kini tiaw-tiaw
Naglangoy mi sa kamingaw.

Hinaot hataga’g bili
Among pagpakabuhi
Ayaw ninyo usiki
Mahala og ampingi!

14 April 2009

Gikapoy Kong Kalawasan


Gilabanan ko nga mahilayo sa sakit
Apan lawas ko karon naga singgit
Sa alima sa inahan ako nanginahanglan
Sa iyang mga hapuhap og pag-atiman.

Nia ko sa akong katre naga buy-od
Naninguha nga makabarog og makaaginod
Bisan pa man nga nagpangurog kining tuhod
Nanglimbasog aron makatrabaho lang gyod.

Lahi ra gyod kung tua sa panimalay
Sa kaluya kanimo daghan ang mosapnay
Sa hikap lang ni Nanay og ni Tatay
Gikapoy nga kalawasan dali rang mahupay.

Gipangita ko man maong mga pagpangga
Apan dawaton ko nalang nga karon dinhi sila wala
Gusto ko man nga mopauraray sa ilang mga bukton
Dawaton ko na lang nga lahi na ang sa karon.

Gikapoy og nagluya man akong kalawasan
Buntugon ko kini alang sa ilang kaayohan
Patuloon ko na lang ang mga luha sa unlan
Nga sa matag lugas niini, mahulma ang mga
pangandoy, paglaom og kadasig nga hilabihan!

07 April 2009

Akong Krus


Kining krus nga gipas-an ko
Ihatod ko usab kini didto sa kalbaryo
Madusmo man sa makatulo o kanapulo
Sagubangon ko kini og itaroy unya didto
Ipalanog ko ang akong mga inagulo
Mga pagbasol, pangaliya, kasakit og kasubo.

Kini maoy krus nga akong gipili
Bug-at man apan maoy hagit sa kinabuhi
Bisan og mahait nga lansang kanako nagpaabot
Palapson ko kini sa kaunoran kong gapyasot
Og sa pag-alim unya niini sa umaabot
Lig-on pa sa kanhing gialsang krus ako nanghinaot.


06 April 2009

Ang GIUHAW


Kasing-kasing mo nga giuhaw
Sa tubig nga linaw og matin-aw
Bisan usa ka tulo ikaw makatilaw
Apan kini kanimo buot ihikaw.

Nakaplagan mo ang usa ka atabay
Nga sa imong kauhaw makapahupay
Apan sa pagyarok ikaw nakabantay
Ang tubig sa timba malubog man diay.

Apan karon sa kalawasan naglatay
Hinungdan nga ikaw nagsusapinday
Buot isuka ang maong nagdagayday
Nanglimbasog sa hilo nga makamatay.

Nalingla man sa gitanyag nga mainom
Naligo man niini og nagsalom-salom
Nagpakatagbaw man didto sa ilalom
Nihaw-as na sa usa ka dakong urom.

Tubig sa kinabuhi padayon modagayday
Tin-aw man o lubog dili na motalidhay
Humda og apil ang imong kasing-kasing
Aron masayran mo kini kon dunay buling!

Giagak Mo Ako

Sa akong paghilatagaw
Imabaw sa habog nga bangaw
Didto wala akoy nalantaw
Gawas sa kahayag nga masilaw.

Didto taliwala sa kawad-on
Nagkamang nalang ako intawon
Asa naman ako mopaingon?
Kinsa ang akong pagasangpiton?

Karon hapit na ako malubong
Niining nagpangamay nga luyong
Dinhi unya sa akong pagtigdong
Kinsa man ang gustong mosud-ong?

Kining lumba nga akong giapilan
Maangkon ko ba ang kadaugan?
Kon kapakyasan mahiagoman?
Kinsa’y magpabilin sa’kong kiliran?

Giagak mo ako sa’kong kasubo
Gihupay mo ako gikan sa pagbakho
Sa kalibog og pagkahisalaag ko
Sa matuod nga dalan gigiyahan mo.

03 April 2009

Ang Tingog


Tingog nga gamay
Tingog nga dako, ay!
Tingog sa pagpabuhagay
Kanako dinhi makapalipay.


Usa ka tawag ang nadungog
Gihatod sa balod og sa sulog
Og didto ako nakigduyog
Pagbati akong gilamboyog.

Mga higala akong nahimamat
Sa kalubihan nag-agbat-agbat
Nagtukod og payag,lig-on ang dapat
Sa unos og bagyo dili malangkat.

Tingog nga gamay
Tingog nga dako, ay!
Tingog sa pagpabuhagay
Kanako dinhi makapalipay.


Og didto akong gipalanog
Pagbati nga dugay nang nahinog
Bisan tuhod ko nagpangurog
Ilang gisapnay aron makabarog.

Sa paglanog sa akong tingog
Dunay namati og nakadungog
Nisumbalik daw makabungog
Mga lukay nato nakigduyog.

Tingog nga gamay
Tingog nga dako, ay!
Tingog sa pagpabuhagay
Kanako dinhi makapalipay.


Tingog nga walay pagkapagaw
Tingog nga dili gyod mahanaw
Tingog nga pirming mahanduraw
Tingog nga sa tanan mosangyaw!

Tingog nga gamay
Tingog nga dako, ay!
Tingog sa pagpabuhagay
Kanako dinhi makapalipay.01 April 2009

Salinsing sa Dahong Laya


Ang kaniadtong berding dahon
Mga yamog kanunayng nagtugdon
Bisan ang makolor nga alibangbang
Kanimo pirming nagpaatbang.

Apan sa imong pagkalaya
Wala na sila kanimo motimbaya
Gipaabot lang ang pagtagak sa yuta
Og didto kutkuton hangtod nga mawala.

Miabot gyod ang imong gikahadlokan
Sa paghapak sa hangin ikaw napukan
Didto sa yuta mihalok ka og nahagba
Gilamoy ka og hangtod nga nadugta.

Apan sa imong pagkapukan
Dunay mihulip sa kanhing nahimutangan
Usa ka salinsing sa bag-ong dahon og paglaom
Dungan sa pagbuklad sa mga bulak nga matahom!

30 March 2009

Mga Balod sa Luha


Usa kadto ka maunos nga kagabhion
Makusog ang paghampak sa hangin
Mitaob ang dagat nga daw nagpanugon
Sa dili paglawig sa lawod kay maangin.

Bisan milikay na sa nagpangamay nga alimpos
Nalit-ag ako niini og didto sa katubigan gibanlas
Sa akong gidangatan buot ako nga manimalos
Apan dili ko na mahimo ang pag-ikyas.

Gilibutan ako sa mga makusog nga lilo
Nakigbisog ako aron dili matumpawak
Dugang kusog kang Bathala ako nangayo
Dungan sa usa ka makusog nga paglugapak.

Mihayag sa kalit ang palibot
Og didto ako sa kalit nahigmata
Nasayran ko na lang ang akong pag-abot
Gikan nakigbugno sa balod sa akong mga luha!

25 March 2009

Saw-an ta higala ko!


(Alang kini sa usa ka binuhat nga dunay bili sa akong kinabuhi.Buot kong musulod sa iyang kalibutan aron among saw-an ang gasa sa panaghigala…)

Wala ko damha og paabota
Nga mag-krus ang mga dalan ta
Sa dugay nga panahong nagpakahilom ka
Giablihan pagbalik ang atong panaghigala.

Managsama ang lumba nga atong giapilan
Lumba sa pakigbisog, pagsakripisyo’ng hilabihan
Pagsulay, kamingaw, kahingawa og kalisdanan
Kining tanan buntogon aron makab-ot ang kadaugan.

Kung bation mo ang kahuyang og kakutas
Andam ko og tagana nga sundon ang imong gibaktas
Saw-an ta kini og dungan natong hupayon og ibanlas
Aron dinhi niining kangitngit kita makalingkawas!

Sayod ko nga lig-on ang imong mga dapat
Dag-on mo ang mga hagit nga kanimo misugat
Dawaton mo kini bisan pa man og mabug-at
Matam-is mong pahiyom kanako imong isugat!

23 March 2009

Di Mahimong TalikdanSa makadaghang higayon
Imong gilutos og buot tapuson
Nagkamang sa yuta didto sa kawad-on
Nalubong sa lapok,nagpakilooy’ng haw-ason!

Bisan pa man niining tanan
Labot ka niining akong kalibutan
Bisan abugon mo man sa makadaghan
Mobalik ako nganha sa imong tugkaran!

Karon ako kanimo nagpahilayo
Gibalon ko ang mga kasakit og kasubo
Dinhi ko buntogon, kahuyang nga nagatago
Giyahan unta sa langit ako intawon nangamuyo!

Buot ko man nga ikaw hikalimtan
Ilubong sa hingpit kadtong kapakyasan
Apan bisan pa man sa akong nahiaguman
Ikaw, dili og dili gayod nga mahimong hitalikdan!

20 March 2009

DUKA bersus KALAAY
Gibati ko karon ang kalaay
Dinhi sa opisina nagtulo ang laway
Nagamug-ot akong panagway
Buot makig-hadla sa mga panuway.

Gilingaw ko nalang akong kaugalingon
Aron sa kalaay dili ako maulipon
Dakong bugno nga akong sagubangon
Nga angayan kong pagabuntugon.

Tibuok adlaw nga nakig-atbang
Sa mando og sugo nagpaabot lang
Samtang nagsulat aron panahon di masayang
Inig singgit sa amo aron di usab makugang.

Kalaay og kamingaw ang kontra
Kung magpadaog og magpaulipon ka
Lamyon ka niini og ikaw matumba
Makawang lang ang imong paninguha…

05 March 2009

PAGMAHAY


Karon ako nagamahay
Gibati ko na ang kalaay
Angayan pa ba nga malipay
Sobra na kini nga pagsulay.

Sayop ba kining gibati ko
O silot kini kanako
Unsa man ang nagpaluyo
Niini ako nangamuyo?

Mao ba kini ang dalan?
Nga angayan kong pagalaktan?
Kon ugaling nahasaag man
Muluhod ako aron giyahan.

Nganong kini gitugutan
Kung pag-antos mahiaguman
Kasakit akong matilawan
Kahayag mosidlak kanus-a man?

HAIN KA NA?


Diha ko kanimo hikaplagan
Kakuwang ko imong gipun-an
Gasa sa panaghigala atong gisaw-an
Nagkahiusa atong kalibutan.

Dili igo sa paglitok og mga pulong
Mga lama kanunay kong sud-ungon
Bisan puno kadto sa limbong
Kanunay ko kining pagahandumon.


Kalit mingsimang atong mga dalan
Anino mo di ko na hingkaplagan
Mga tunob mo di ko na masundan
Karon kinsa may akong kadangpan?

Ako karon kanimo nagpakilooy
Sapwanga kining bukton kong gipoypoy
Nabati ko na ang tumang kakapoy
Mahait nga hinagiban sa dughan nagtaroy.

BakakNganong gibati ko kini
Bisan kasing-kasing nagdumili
Buot mahanaw sa akong kinabuhi
Og kanimo dili na molingi.

Kalit nga nahanaw ang tanan
Kasing-kasing ko ron samaran
Kasakit nga hilabihan
Karon akong natagamtaman.

Sa akong paglusong
Didto sa malapok nga luyong
Maglisod na og bangon
Sa walay pagpakaaron-ingon.

Nganong maoy akong gidangatan
Unsa may nabuhat nga kasaypanan
Sa ingon lang kasayon ako talikdan
Bakak lang ba diay kadtong tanan?

26 February 2009

Lawak sa 3D-SECTIONTungod sa duha ka bituon
Kinabuhi ko nagmalipayon
Mga higala akong naangkon
Didto sa sulod og sa 3D-Section…

Taas og daot among magbalantay
Kanamo sige lang og pamantay
Sa matag sipyat mo moisa ang kilay
Makalitok ka na lang..,sori sir akong nalimtan,
Sori sir, wala ko mabantayan,
Sori sir, wala ko macheck ang tanan,
Sori sir, mistake report na lang..
Hahays…,poya sa…,nga-aaaaaaaasssstang!

Diay group leader kunohay
Maayo og sweto man sab kaayo ang panuway
Apan ayaw og ayaw gayod siya og hilabti
Ang amiw ako intawon nang hani..hehehe!
Bilib me guys, I trust in you…busa ayaw ko og ilogi!

Didto usab sa maong lawak
Hikaplagan ko ang nagkatibulaag kong mga anak
Si edilson, jonelson, og kobmatz nga filmerson
og gipakataw ko usab ang kamanghuran
kong gwapito-matso nga si neil jefferson…poya sah?

Duha kami didto ka bulak
Apan ang usa nalaya na og wala nay huwak
Ambot og pilit man gyapon ang bana sa hinampak
Dalaygon ang ilang gugma.., busa mga higala pakpak!

Sa maong lawak duna akoy mga silingan
Nga sa pagsulat ko niini, tua na sila sa japan
Usa ka bulay-og og ang usa inila nga adunahan sa Mactan
Apan makalagot kay ang akong giusap nga mikropon
iya akong giilogan….bayot sad ang uwagan?
Sori sir ayaw lang ko ipa-barangay kapitan, madahan!!?

Sa maong lawak duna usab kami labtim kon tawagon
Tawgon ta lang sa ngan nga juan bastos potot og kobmatz nga VERNON
ayaw lang mo og palag og ayaw usab sila hilabti
kay maigo ka sa sipa nga patid dayon makasyagit ka og OOOLLLAAAAYYYY!

Kon dunay “labtim” duna usab “network wartim” kon tawagon
Asa ka kapuso o kapamilya…..? tubag dayon kay ikaw ilang pagasuphon!
Kon maulawan muduko na lang ang bao intawon
Kalooy sad samtang ang kobmatz nga goliath ikaw palaguton…
Maayo nalang og dunay igat nga “rawnd girl este, bayot” nga si junjun!

Duna usab hilomon kon tawagon
Apan kon mopaghot na gani asta ngipon mo hapit matulon
Asta ang kanunayng nagduka, wala lang duka lang gihapon tan-awon…
Apan dunay tubag nga pahiyom lang kang smayling boy
Nga tinuyo aron makita ang kandiis nga murag ilong sa itoy!
Apan ayaw mo og banha kay makatilaw usab mo sa kasaba ni kingkoy este sa onggoy!

Duna usab seryoso ang epek
Mga mata nga daw dili mahulogan og totpik
Atbangan usab sa kyut nga gayo
Nga ang panagway mura na og alhooo!
Apan ang akong dodong lei ang mas pinakaalho este, gwapo..
Apan ako nalipay karon kaninyo
Sa inyong naabtan angayan lang nga ipasigarbo!bravo,lolo este alho!

Duna say murag adik-adik didto
Panagway pa lang tikig-kwanggol nga otsinanggo
Apan walay makalupig sa paspas nga kiyod ni chocolo
Og ka aryat nga bulay-og sa carcar-chicharon nga usa ka tindero!
Negosyante pa sama nihiniiii do-do-dodo-dodong tu-tu-turrrrkooo….
Og igo na lang sa pagkiay-kimbot sa daot nga peling dancer kuno
Samtang nagpangidhat si poging jay diri kanako…

Kon duna man akoy nalimtan
Alang gyapon ni ninyong tanan
Palihog ako pagahimangnoi
Nga naa pa diay si randi
Espesyal kay ako lang ipaulahi
Apan pls respeto lang og pagsabot
Kay we ned to be praybeyt, OK!
Suginlan lang unya tamo sa among habal
o ang panagsangka ni dramaturgist og hellmaine didto sa cabal!

Namugna ko kini tungod sa kamingaw
Sa kalit ko nalang kamo nahanduraw
Dili og dili gyod pwede nga mahanaw
Kanunayng nagasidlak sama kang haring adlaw!

Buot ko lang magpasalamat
Nga kamo akong nahimamat
Og sa kinasing-kasing inyo akong gidawat
Bisan pa man sa kahuyang sa akong dapat…

Daghang salamat mga higal-----a..
Padayon sa duka-duka ayaw og kabalaka! ^^

Katas ng Saudi Presents:
SA PILING NG MGA KAMEL, dona…

Sa mga bukton moSa mga bukton mo
Nabati ko ang matuod nga pagpangga
Pagbati nga dugay ko nang gipangita
Og dinhi mo kanako gipakita….

Sa mga bukton mo
Nabati ko ang matuod nga pagmahal
Pagbati nga tiunay og walay gibawal
Og tungod niini ikaw usab akong gimahal…

Sa mga bukton mo
Nabati ko ang matuod nga kalipay
Pagbati nga dili mahimong isalikway
Og binbinon ko kini hangtod sa ikamatay…

Sa mga bukton mo
Nabati ko ang matuod nga panaghigala
Pagbati nga hilabihan og walay sama
Og ampingan ko kini nga puno sa gugma…

Sa mga bukton mo
Malooy ka, mopahulay ako

Luyo sa EntabladoSa matag gula ko ibabaw sa entablado
Giduyogan sa nagklase-klasing suga og adorno
Sa matag-suok niini gilukop ko og paso
Abiba og mga pagdayeg ang naangkon ko.

Pagpaambit sa akong abilidad og talento
Maoy mipahilak og mipakatawa sa mga tawo
Sa kalingawan nga nahatag ko didto
Kalipay nga gibati naghari ning dughan ko.

Sa matagtiklop sa tabil sa maong entablado
Makita mo didto ang usa ka anino
Didto sa suok nga bahin kini nagabakho
Puno sa kasakit iyang pagkatawo.

Didto luyo sa maong entablado
Sa matuod nga lumba ako nakibugno
Sa walay pagpakaaron-ingnon og pagtago
Nanglimbasog aron matuod nga kadaugan maangkon ko!

Alang kang Dodong “L “ og Inday “L”Sa walay pagduhaduha
Buot ko kamo magkaila
Magkahimamat og magkakita
Saulugon ang gasa sa panaghigala

Og ako kaninyo nagpahilayo
Daghan na usab ang nahitabo
Panaghigala ninyo milambo
Midako og kini mitubo…

Kon unsa man mo karon
Ang tim-os nga pagbati ipadayon
Apan ikaw Dodong pagahangyuon
Alimaha si Inday og mahalon…

Dili sayon ang kinabuhi
Dunay pagsulay sa maong pagbati
Bisan pa man nga kamo magdumili
Pagpakalig-on, sa ulahi kalipay ang bugti!

http://adbent.blogspot.com/2009/02/alang-kaninyo.html

25 February 2009

Katam-is sa PagmahalGitudloan mo ako og kon unsay gugma
Gidawat mo ako sa walay pagduha-duha
Gipakasama mo nga imong usa ka obra
Giampingan kanunay nga walay sama!

Ang katam-is sa pagmahal imong gipatagamtam
Kanunay ko nang gipangita og nahimong kinaham
Makabuhong nga kalipay atong ginasaw-an
Kalan-on sa kasing-kasing imong gihalaran!

Karon atong sud-ongon ang duha nato ka gugma
Taliwala sa makusog nga unos didto pabarugon ta
Og dili nato itugot nga kita sa kasayon mapukan
Ang duha ta ka gugma atong unongan og pakamatyan!

Akong mga Higala

Naamguhan ko sa nanglabayng mga adlaw
Nga kalit sila kanako nagpalayo og nahanaw
Daw sama sa usa ka maanindot nga bangaw
Nga sa makadiyot lang imong malantaw

Kon ugaling may pagkuwang man
Angayan lang ba nga inyong talikdan?
Og kon ugaling dunay kasaypanan
Paludhon ba ako sa inyong tiilan?

Bisan pa man sa atong nahiaguman
Kanunay anaa kamo sulod ning dughan
Og bisan pa man niining kalisdanan
Gihangad ko sa langit inyong kaayuhan.

Higala ko, kamo akong dalangpanan
Ayaw intawon ninyo isalikway og talikdan
Sa mga pagsulay sa atong panaghigala
Kita maghiusa og ang babag buntogon ta!

Hilo sa KatilingbanSa akong pagpakisusi
Nisamot na og nigrabe
Halos kadaghanan niini
Wala nay mapili.

Ang kanhing batang yagit
Karon kusog na mohihit
Didto sa maong kangitngit
Nakita niya ang langit.

Mga gidiling druga
Karon mikaylap na
Sa mga kamot sa yawa
Napriso na sila.

Nganong sila niini naulipon?
Tungod ba sa kawad-on?
Nganong dinhi sila midagan?
Wala na bay kasulbaran?

Kinsay panilngan niini
Sa nasayang nga kinabuhi
Kinsay makabakwi
Og sa kagahapon makauli.

Duga sa Paningkamot
Antoson ko ang kamingaw
Sa akong paglangyaw
Bawnon ko ang mga pangandoy
Sa mapula nga yuta dinhi ko itaroy!

Langoyon ko ang lawod sa akong mga luha
Aron maangkon ko ang akong gitinguha
Og sa katapusang lugas sa akong singot
Humot sa kadaugan akong masimhot
Pug-on ko sa napudpod ko nang mga kamot
Aron maani ang duga sa akong paningkamot!

24 February 2009

ANAK SA LIKI NGA KAWAYAN (drama bisaya monologue video)Usa ka maanindot nga gasa ang imong talento
Nga angayan lang ipaambit sa imong isigkatawo
Ayaw panumbalinga ang mga nagtamay kanimo
Kondili, angayan lang nga imong ipasigarbo!

Ang mga pasundayag nga inyong nakita
Mugna lamang sa yanong huna-huna
Dili tumong ang pagyatak kanimo
Og kon ugaling nakasakit kaninyo
Nan, pasayloa intawon ako.


MALIPAYONG PAGTAN-AW!

AMBISYOSA (drama bisaya monologue video)Usa ka maanindot nga gasa ang imong talento
Nga angayan lang ipaambit sa imong isigkatawo
Ayaw panumbalinga ang mga nagtamay kanimo
Kondili, angayan lang nga imong ipasigarbo!

Ang mga pasundayag nga inyong nakita
Mugna lamang sa yanong huna-huna
Dili tumong ang pagyatak kanimo
Og kon ugaling nakasakit kaninyo
Nan, pasayloa intawon ako.


MALIPAYONG PAGTAN-AW!

KON AKO ANG PAGERGERON,ESTE PASULTIHON(drama bisaya monologue video)Usa ka maanindot nga gasa ang imong talento
Nga angayan lang ipaambit sa imong isigkatawo
Ayaw panumbalinga ang mga nagtamay kanimo
Kondili, angayan lang nga imong ipasigarbo!

Ang mga pasundayag nga inyong nakita
Mugna lamang sa yanong huna-huna
Dili tumong ang pagyatak kanimo
Og kon ugaling nakasakit kaninyo
Nan, pasayloa intawon ako.


MALIPAYONG PAGTAN-AW!

BORIKAT (drama bisaya monologue video)
Usa ka maanindot nga gasa ang imong talento
Nga angayan lang ipaambit sa imong isigkatawo
Ayaw panumbalinga ang mga nagtamay kanimo
Kondili, angayan lang nga imong ipasigarbo!

Ang mga pasundayag nga inyong nakita
Mugna lamang sa yanong huna-huna
Dili tumong ang pagyatak kanimo
Og kon ugaling nakasakit kaninyo
Nan, pasayloa intawon ako.


MALIPAYONG PAGTAN-AW!

Bisaya ko Ayaw og Pagtamaya


Dinhi niining atong kalibutan
Duna’y nagkalain-lain nga pinulongan
Mahimamat mo kini og bisan asa ka man
Dili og dili mo kini mahimong’ kalikayan

Dinhi sa akong nahimutangan
Duna’y tagalog og kapampangan
Apan nabati ko nga lahi ang ilang tinagdan
Og sa mataglitok og lihok ko ilang gibantayan!

Sa balay o sa trabaho man
Kanunay ila akong pagahisgutan
Dili aron daygon, kondili pakauwawan
Gidawat ko na lang nga tiaw-tiaw ang tanan!

Tinuod nga ako dili sama kanila
nga nagtubo sa kaharuhay kaniadto pa
nga ang gustong pangayuon og angkonon
kanila, dili kini lisod nga kab-oton

Apan nagatoo ko nga og si bisan kinsa ka man
Managlahi man ang atong gigikanan
Respeto og pagsabot lang ang gikinahanglan
Ila-ilaha ang kaugalingon sa dili pa motamay sa uban!

Bisan pa man og ingon niini ang gidangatan
Dili kini babag paingon sa kalampusan
Ang mahinungdanon nga wala ko’y gitamakan
Ipamatuod ko nila, nga kitang’ mga bisaya banggiitan!

22 February 2009

Pagkaalaot mo Higala ko.
Sayo sa buntag patid-sikad ang imong pamahaw
Hinungdan sa kalit nga ikaw milakaw
Didto sa kadalanan diin ikaw naglatagaw
Namasin sa mga basurahan makapunit og bahaw!

Kuhit diri, kuhit didto
Nagpakilooy intawon ang higala ko
Adunay higayon nga dukol ang nadawat mo
Hinungdan sa pagkabangog sa imong ulo!

Kadaghanan nila ikaw ginaabog
Igo lang sila kanimo nagpaibog
Gihulat mo bisan ang katapusang bukog
Tambal sa nagkotoy mong tiyan aron og mabusog!

Mipauli ka sa inyo nga nagkabulingit
Gitutokan ka nila sama sa hinagiban nga mahait
Dungan lapdos sa bangko og ikaw mityabaw sa kasakit
Og ikaw nagping-it didto sa kangitngit!

Sa dihang nahinanok na sa paghikatulog ang tanan
Kalit ikaw mitoyhakaw og sa kusina midagan
Mipaingon ka sa usa ka kaldero og giablihan
Oy, humba man diay pastilan pagkabulahan!

Apan mao nalang ang imong namat-an
Usa ka makusog nga bunal sa ulo imong nahiaguman
Igo ka na lang sa pagpaghot sa sakit nga natagamtaman
Pagkaalaot mo higala ko’ng IRO nga among silingan!

20 February 2009

An OFW Drama Bisaya Monologue (with video)


Usa ka adlaw niana sa akong kinabuhi…,nahigmata na lamang ako sa kangitngit…Ni bisan dyutay nga kahayag wala ko kini igkita…Taliwala sa maong kawad-on..,gitudloan ko ang duha ko ka mga tiil sa pagtikang man lang kauban sa pagpanghinaot nga makaplagan ko ang maong kahayag…

Gibati ko ang tumang kaguol,kamingaw, kahadlok og pagmahay…Nga og bisan taliwala sa maong kangitngit..,gipugos ko ang akong mga mata sa pagpiyong og aron nga mahikatulog pag-usab nga nanghinaot nga sa pagbuka sa akong mga mata..,usa ka mahayag nga kalibutan na maoy akong mamat-an….

Apan nahigmata gayod ako sa hubo nga kamatuoran..,nga ang maong dalan..,mao gayod ang akong ginasubay og ginasudlan…Nan karon si kinsa man ang akong kadangpan..?
Hilak,pagbakho og nagpanawag og mahimong kasandigan..Bisan mipatigbabaw na ang akong pag-aggulo sa kawanangan..,wala ni si bisan kinsa ang misanong sa maong panawagan…Naugtas na ang akong kalawasan…,gibati ko na ang tumang kahuyang!

Apan taliwala sa maong mga pagsulay og kalisdanan…Ang matuod og buhi nga Diyos didto ko hikaplagan…Gitalikdan man ako sa kadaghanan..,apan siya padayon nga naglamdag sa akong kiliran…Kaniya ko ihalad ang tanan….

Karon, andam ko nang sagubangon ang usa ka dakong hagit sa akong kinabuhi.Nga sa matag-tulo sa akong mga luha…,usa ka pangandoy ang mamugna..Dili ko panumbalingon ang mga mahimong pagtamay sa uban hinuon, himoon ko kining gabayan paingon sa matam-is kong kalampusan!

Pls. search Adbent22 @ youtube.com for more video drama bisaya monologue.

Pagsupak ba o Pagsakripisyo?Niadtong sayo sa kaadlawon
Giandam ko ang akong kaugalingon
Mingaw niadto ang palibot
Nga daw walay gustong manghilabot

Sa paglabay ko sa lawak sa akong mga ginikanan
Wala ni bisan gamay nga kasikas akong nadunggan
Buot ko mang tugawon ang ilang paghikatulog
Gipili ko na lang nga sila dili na matandog

Sa pagbiya ko sa among panimalay
Wala ko kapugngi ang mga luha sa pagbuhagay
Daw ang kasing-kasing ko nalanay
Nangita og pwede nga kanako mosapnay!

Sa matagtikang ko sa akong mga tiil
Dungan sa pagpangurog sa akong mga ngabil
Nakahangad ko sa langit og nagasangpit
Ginoo ko,giyahi ko didto sa maong dapit!

Dili man sila uyon sa akong pagbiya
Apan sayod ko nga sa kaayohan ang ilang gihuna-huna
Usahay makapangutana ko, pagsupak ba o pagsakripisyo?
Nga gipili ko, kanila magpahilayo!

19 February 2009

Luyo sa Matahum nga Pahiyom


Pagkaanindot sud-ongon
Panagway mo nga mapahiyumon
Mga mata nga daw sidlak sama sa bituon
Kanimo dunay buot nga moangkon!

Apan luyo sa imong pagpakaaron-ingnon
Nahisama ka sa bisyo og nagumon
Sa pagsukarap maglisod na og bangon
Mahimo pa ba kining bakwion?

Buot mo man nga hitalikdan
Og sa hangtod kini hikalimtan
Apan kini magpabilin sa handumanan
Aduna nay luna sa imong kahiladman!

Kini ang dakong bugno sa imong kinabuhi
Bisan pa man nga ikaw niini magdumili
Itisok pagbalik ang nag-inusarang binhi
Alimaha pag-usab, matuod nga kalipay ang bugti!

18 February 2009

Sugilanon sa Akong Kinabuhi


Nanagko ang akong mga kabukogan og ingon man ang akong mga kaunoran gumikan sa pag-alima sa akong mga ginikanan. Nagmata na ako sa kalibutan nga nakigbugno na sa kalisdanan. Gikan ako sa usa ka pobre nga pamilya.Ika-upat ako nga anak. Adunay napulog-tulo ka miyembro. Napulo kami ka managsuon, unom ang babaye og upat ang lalaki, ang akong inahan, amahan, og ang akong Nanay nga maoy nagsagop sa akong inahan nga igsuong babaye sa akong lolo nga mitaliwan na sa laing kalibutan. Ang akong inahan naa lamang sa among panimalay nga maoy nag-atiman og nag-alima kanamo. Ang akong amahan usab nagsalig lang sa grasya nga gihatag o ihatag sa dagat o bisan unsa nalang matang sa mga mabug-at nga trabaho maoy iyang gisudlan. Usahay sa akong pag-inusara, mahimuot nalang ako sa akong kaugalingon sa matag handom ko sa among giagian kaniadto. Malipayon kaming nagapundok og daw adunay dakong kumbira sa among kan-anan. “Idunol ang humba kadiyot day.”matod pa sa akong amahan. Apan kon susihon mo kon unsa ang gikagubtan taliwala sa maong kan-anan, imong makita ang usa ka lata sa sardinas nga maoy among gisaw-an. O dili ba kaha usa ka noodle ang among gibirahan. Bawion lang sa gidaghanon sa sabaw nga daw mahimo kanang lumsan. Punit diri, punit didto, o tinuod namasura ko kaniadto. “Palit namo, lami kaayo ang akong ice buko,” sakto ka usa pud ako ka tindero. Sa tagalong pa, pinoy ako kayumanggi ang balat ko, kinsa may dili manglagom kung nakabuwad ka sa kainit sa adlaw didto sa baybayon? Namaling usab ako og mga similya sa bangus o pansat aron mabaligya og mahimong gamay nga salapi. Natagamtaman ko na usab ang kinabuhi ibabaw sa entablado. Katawa, hilak, pagbiay-biay,pagdayeg og pagbato! O tinuod, bato gayod ang gibato kanamo sa dihang migawas na ang tanan alang sa among production number. Alang sa inyong kasayoran miapil-apil ako sa natad sa pagrampa, pagpakita sa abilidad og talento og ingon man sa kaalam. Kini ang kalibutan sa “Beauty Pageant”. Dili Bb. Pilipinas ang akong giapilan kondili Miss Gay og Show Gay sa barangay. Sa tinuod og sa dili pagpanghambog, sa tanan nakong naapilan aduna gayod akoy “minor og major awards” og “best in talent” sa matag rampa ko ibabaw sa makolor nga entablado. Nan, karon kinsa og unsa gayod ako sa inyong pagtoo? Ang ikasulti ko lang nga ayaw ko ninyo hokmi og tugkara usa ang matuod kong pagkatawo.

Bisan pa man sa kadaghan sa akong giagian, wala ko pasagdi usab ang akong pagtungha. Hangtod nga nakatongtong ko sa kolehiyo. Niadtong panahona halos tanan kanamo dungan nga nagtunghana. Adunay naa sa kolehiyo, hayskul og elementarya. Gihangad nalang sa langit sa akong mga ginikanan ang tanan. Kinsa bay dili maglibog ang kutaw?Bilib ako sa akong mga igsuon kay kugihan man kini og gihatagan gayod nila og bili ang edukasyon taliwala sa among kalisod. Apan mas nibilib ko sa akong mga ginikanan sa ilang pagpaningkamot aron matuman lang nila ang ilang bug-at nga responsibilidad dinhi kanamo. Baynte pesos nga verb og singkwenta pesos ka adjective, hay kalooy sa akong inahan! Dunay mga higayon nga dili makatungha ang uban kana kay dili tungod nay holiday, kondili walay plete! Kinsa ang dunay eksam maoy dunay tsansa nga makatungha. Gikan og produkto kami sa usa ka publikong tulunghaan. Nagtungha ako sa pinakabaratong tulunghaang publiko sa Sugbo. Apan mas bintaha ako kay ang akong tuition adunay diskwento og kana tungod kay barangay skolar ako. Gibagtas ko ang mga dilikadong lugar aron lamang makaabot sa tulonghaan. Sa halos usa ka adlaw nga pagpabaid sa akong kautokan, singko ngadto sa otso pesos ang sobra para sa paniodoto.Apan taliwala sa maong kalisdanan, nakaani og nagbunga ang among sakripisyo. Usa na ka magtutudlo sa among dapit ang kamagwangan. Ang maguwang kong lalaki usa na ka enhinyero (mechanical engineer). Ako og ang sunod kong babaye nakahuman usab og upat ka tuig nga kurso, Architectural Drafting Technology, og ang sunod hangtod sa kamanghuran padayon pang nagtungha karon. Sa laing bahin adunay misimang apan tungod lamang kadto sa iyang kaugalingong pagtoo, baruganan og prinsipyo.

Tinuod gayod nga adunay mga anak nga gibasol og gitunglo nila ang ilang mga ginikanan sa kalisdanan nga ilang natagamtaman. Apan wala sila masayod nga daw nagdugo ang ilang mga kasingkasing sa dihang dili nila mahatag ang atong mga panginahanglan. Ang ako lang, nagpasalamat na ako og dako uyamot nga sila gihimo sa Diyos isip instrumento aron matagamtaman ko ang usa ka maanindot Niyang gasa, ang kinabuhi ko og ang kinabuhi mo!

Hangtod karon, padayon lang gihapon ko nga gigukod sa mga pagsulay. Pagsulay sa pamilya, mga higala, sa isigkaingon og sa gugma. Apan tungod niini nagpahimo kining lig-on sa akong pagkatawo.

Wala ko kini gipatik ang akong kaagi sa kinabuhi aron tamayon, kataw-an, tulisukon, kaloy-an og aron daygon. Nanghinaot lamang ako nga kakutloan usab kini og maanindot nga mga pagtulun-an sa kinabuhi ilabi na ngadto sa mga binuhat nga mas pait pa ang gidangatan kumpara kanako.

Timan-e higala, nga ayaw dayon pagpakawa sa imong paglaom taliwala sa mga gumunhap nga nahitabo sa imong kinabuhi. Kay luyo sa madag-om nga panganod adunay nagpahipi nga dyutayng kahayag.

Dili babag ang kalisdanan o kakabus aron makab-ot mo ang imong mga tinguha og pangandoy sa kinabuhi. Paningkamot, salig sa imong abilidad og talento og ang mahinungdanon sa tanan, sangpit og salig sa atong Labaw nga Makagagahum kay mahimong talikdan ka sa kadaghanan, apan siya lang ang bugtong tawo nga magpabilin sa imong kiliran!


MAAYONG GABIDLAW HIGALA OG ANG DIYOS MAGA-UBAN KANATO KANUNAY!


adbent
ksa