Custom Search

Akong Mga Pasundayag

25 April 2009

AWITA ang AWIT ko
Pangandoy ko’ng awiton kini
Damgo ko’ng imong mabati
Tinguha ko’ng mahalad kanimo
Kining awit nga gimugna ko.

Apan pangandoy lang gyod diay
Kay ang mga nota daw mitalidhay
Pakyas ko’ng awiton og ipabuhagay
Kining gugma nakong giatay.

Palihog lang awita ang awit ko
Pahinungod ko alang kanimo
Pasaylo-a kung dili ko kini mahimo
Hangtod ron padayon pang nakigbugno.

Ginamit ang lugas sa akong mga luha
Gisuwat sa palad nga hapit na madugta
Namugna sa huna-huna nga hapit malata
Nabuo ang awit sa gubat didto sa taliwala.

Kini ang awit sa akong pakigbisog
Awit sa gugma nga walay pagkabusog
Padayong naglagubo sama sa dalugdog
Hinaot nga ikaw niini makadungog.

Palihog lang awita ang awit ko
Awit sa gugma ko diha kanimo
Ug kon ugaling mahimo nang abo
Malooy ka awita kini sa lubnganan ko.

17 April 2009

Kinabuhi SaudiTawag sa kalisod
Mibiya sa nasud
Gilabang ang lawod
Og pila ka bungtod.

Kanhing yutang himsog
Dili na makatunob
Kay ang gitumban ko
Yuta nga deserto.

Ako nahikurat
Mga arabo mangidhat
Di man ako lalaking igat
O mahuyang nga nagkiat-kiat.

Sa paglakaw ko sa dalan
Kalit akong hingkulbaan
Nagbukot og itom nga sinina
Mga mata lang ang gipakita.

Mingaw kong kalibutan
Sa kalit gibombahan
Sa matag-istoryahay
Lupig pa nila nag-away.

Usahay ako maglagot
Kay baho nila motapot
Naligo lang sa pahumot
Nanimahog utot.

Didto sa kadalanan
Nagkadaiyang sakyanan
Bosena ang imong madunggan
Og haguros nga hilabihan.

Gilain babaye og lalaki
Makig-istoraya di pwede
Gawas kung asawa mo kini
Oki ra nga mukombati.

Apan maro sad ning pinoy
Aron lang nga makataroy
Nameke og papel si manoy
Aron kang inday makataghoy.

Gimingaw nako sa bino
Og baboy nga giadobo
Lahi na sa kaniadto
Makalamoy sa gusto.

Apan pinoy may talento
Nagpayuhot og nagtago-tago
Gitilawan og gi-sekreto
Natagbaw og nakontento.

Apan dunay milaglag
Sa motawa mibutyag
Og sila nalit-ag
Nahimo og bihag.

Sa matagtapos sa buwan
Puno ang padalahan
Makalupad nang hinagoan
Kalipay nga hilabihan.

Og pag-abot sa ugma
Lahi na ang eksina
Mga adlaw ginakwenta
Kung kini makaagwanta.

Pila lang ka riyals ang gibilin
Malipay lang ang nahabilin
Pilion pa nga mag-antos
Nungka sila didto mahiubos.

Hayahay ilang paminaw
Kanamo nga minglangyaw
Apan dili kini tiaw-tiaw
Naglangoy mi sa kamingaw.

Hinaot hataga’g bili
Among pagpakabuhi
Ayaw ninyo usiki
Mahala og ampingi!

14 April 2009

Gikapoy Kong Kalawasan


Gilabanan ko nga mahilayo sa sakit
Apan lawas ko karon naga singgit
Sa alima sa inahan ako nanginahanglan
Sa iyang mga hapuhap og pag-atiman.

Nia ko sa akong katre naga buy-od
Naninguha nga makabarog og makaaginod
Bisan pa man nga nagpangurog kining tuhod
Nanglimbasog aron makatrabaho lang gyod.

Lahi ra gyod kung tua sa panimalay
Sa kaluya kanimo daghan ang mosapnay
Sa hikap lang ni Nanay og ni Tatay
Gikapoy nga kalawasan dali rang mahupay.

Gipangita ko man maong mga pagpangga
Apan dawaton ko nalang nga karon dinhi sila wala
Gusto ko man nga mopauraray sa ilang mga bukton
Dawaton ko na lang nga lahi na ang sa karon.

Gikapoy og nagluya man akong kalawasan
Buntugon ko kini alang sa ilang kaayohan
Patuloon ko na lang ang mga luha sa unlan
Nga sa matag lugas niini, mahulma ang mga
pangandoy, paglaom og kadasig nga hilabihan!

07 April 2009

Akong Krus


Kining krus nga gipas-an ko
Ihatod ko usab kini didto sa kalbaryo
Madusmo man sa makatulo o kanapulo
Sagubangon ko kini og itaroy unya didto
Ipalanog ko ang akong mga inagulo
Mga pagbasol, pangaliya, kasakit og kasubo.

Kini maoy krus nga akong gipili
Bug-at man apan maoy hagit sa kinabuhi
Bisan og mahait nga lansang kanako nagpaabot
Palapson ko kini sa kaunoran kong gapyasot
Og sa pag-alim unya niini sa umaabot
Lig-on pa sa kanhing gialsang krus ako nanghinaot.


06 April 2009

Ang GIUHAW


Kasing-kasing mo nga giuhaw
Sa tubig nga linaw og matin-aw
Bisan usa ka tulo ikaw makatilaw
Apan kini kanimo buot ihikaw.

Nakaplagan mo ang usa ka atabay
Nga sa imong kauhaw makapahupay
Apan sa pagyarok ikaw nakabantay
Ang tubig sa timba malubog man diay.

Apan karon sa kalawasan naglatay
Hinungdan nga ikaw nagsusapinday
Buot isuka ang maong nagdagayday
Nanglimbasog sa hilo nga makamatay.

Nalingla man sa gitanyag nga mainom
Naligo man niini og nagsalom-salom
Nagpakatagbaw man didto sa ilalom
Nihaw-as na sa usa ka dakong urom.

Tubig sa kinabuhi padayon modagayday
Tin-aw man o lubog dili na motalidhay
Humda og apil ang imong kasing-kasing
Aron masayran mo kini kon dunay buling!

Giagak Mo Ako

Sa akong paghilatagaw
Imabaw sa habog nga bangaw
Didto wala akoy nalantaw
Gawas sa kahayag nga masilaw.

Didto taliwala sa kawad-on
Nagkamang nalang ako intawon
Asa naman ako mopaingon?
Kinsa ang akong pagasangpiton?

Karon hapit na ako malubong
Niining nagpangamay nga luyong
Dinhi unya sa akong pagtigdong
Kinsa man ang gustong mosud-ong?

Kining lumba nga akong giapilan
Maangkon ko ba ang kadaugan?
Kon kapakyasan mahiagoman?
Kinsa’y magpabilin sa’kong kiliran?

Giagak mo ako sa’kong kasubo
Gihupay mo ako gikan sa pagbakho
Sa kalibog og pagkahisalaag ko
Sa matuod nga dalan gigiyahan mo.

03 April 2009

Ang Tingog


Tingog nga gamay
Tingog nga dako, ay!
Tingog sa pagpabuhagay
Kanako dinhi makapalipay.


Usa ka tawag ang nadungog
Gihatod sa balod og sa sulog
Og didto ako nakigduyog
Pagbati akong gilamboyog.

Mga higala akong nahimamat
Sa kalubihan nag-agbat-agbat
Nagtukod og payag,lig-on ang dapat
Sa unos og bagyo dili malangkat.

Tingog nga gamay
Tingog nga dako, ay!
Tingog sa pagpabuhagay
Kanako dinhi makapalipay.


Og didto akong gipalanog
Pagbati nga dugay nang nahinog
Bisan tuhod ko nagpangurog
Ilang gisapnay aron makabarog.

Sa paglanog sa akong tingog
Dunay namati og nakadungog
Nisumbalik daw makabungog
Mga lukay nato nakigduyog.

Tingog nga gamay
Tingog nga dako, ay!
Tingog sa pagpabuhagay
Kanako dinhi makapalipay.


Tingog nga walay pagkapagaw
Tingog nga dili gyod mahanaw
Tingog nga pirming mahanduraw
Tingog nga sa tanan mosangyaw!

Tingog nga gamay
Tingog nga dako, ay!
Tingog sa pagpabuhagay
Kanako dinhi makapalipay.01 April 2009

Salinsing sa Dahong Laya


Ang kaniadtong berding dahon
Mga yamog kanunayng nagtugdon
Bisan ang makolor nga alibangbang
Kanimo pirming nagpaatbang.

Apan sa imong pagkalaya
Wala na sila kanimo motimbaya
Gipaabot lang ang pagtagak sa yuta
Og didto kutkuton hangtod nga mawala.

Miabot gyod ang imong gikahadlokan
Sa paghapak sa hangin ikaw napukan
Didto sa yuta mihalok ka og nahagba
Gilamoy ka og hangtod nga nadugta.

Apan sa imong pagkapukan
Dunay mihulip sa kanhing nahimutangan
Usa ka salinsing sa bag-ong dahon og paglaom
Dungan sa pagbuklad sa mga bulak nga matahom!